PBZ > Hipotekarni krediti > Hipotekarni kredit

BankaPBZ
Proizvod Hipotekarni kredit
Opis proizvoda / namjenaHipotekarni kredit je gotovinsk kredit u kojem se kao instrument osiguranja koristi nekretnina
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa4,78 % (NRS1 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke5,29 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita20.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita150.000,00 EUR
NapomenaOd 10.000 do 150.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju tečajne liste HNB-a važećoj na dan korištenja kredita; Maksimalni iznos kredita ne može biti veći od 70 % procijenjene vrijednosti nekretnine.
Povrat kredita
Minimalni vremenski period60
Maksimalni vremenski period240
Načini otplate (rate, anuiteti)U jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama ili u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta; Otplatu u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta nije moguće ugovoriti uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope; Kredit se otplaćuje u kunama primjenom srednjeg tečaja HNB na dan uplate
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita75 godina
Instrumenti osiguranjaObvezni instrumenti osiguranja za sve kredite; Izjava o zapljeni po pristanku dužnika i Zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika i založno pravo na nekretnini prihvatljivoj za Banku ; Polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog; Polica osiguranja od nezgode korisnika kredita za pokriće 100% iznosa kredita i/ili polica osiguranja života korisnika kredita s pokrićem za osiguranje u slučaju smrti uslijed nezgode u visini 100% iznosa kredita; Banka ne prihvaća instrumente osiguranja koji se nalaze ili su izdani izvan Republike Hrvatske.
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit popunjen s traženim podacima o svakom sudioniku kredita; Preslike službene isprave sa slikom za sve sudionike u kreditu (osobna iskaznica, putovnica); Zadnji odrezak mirovine ili potvrda HZMO ili obavijest o mirovini koju je izdala banka i koja sadrži podatke o obustavama na mirovinu; Rješenje o visini mirovine te ovjereni prijevod istog, odnosno, dokaz da je mirovina usmjerena na račun otvoren u Banci (za osobe koje primaju stranu mirovinu)
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu