Karlovačka banka > Gotovinski > Nenamjenski kredit u kunama KABA+ uz rok otplate do 120 mjeseci - fiksna kamatna stopa

BankaKarlovačka banka
ProizvodNenamjenski kredit u kunama KABA+ uz rok otplate do 120 mjeseci - fiksna kamatna stopa
Opis proizvoda / namjenaNenamjenski gotovinski krediti građana
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaFizičke osobe, državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj (rezidenti), s kreditnom sposobnošću koja se utvrđuje na način da je neopterećeni dio mjesečnih primanja nakon podmirenja svih kreditnih obveza najmanje 4.200,00 HRK.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,95 %
Vrsta kamateFiksna ( mjeseci)
EKS definirana od strane banke6,20 %
NapomenaPri ugovaranju kredita korisniku kredita će biti uručena otplatna tablica s vidljivo izraženom efektivnom kamatnom stopom sukladno propisima Hrvatske narodne banke
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita15.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita225.000,00 HRK
Povrat kredita
Minimalni vremenski period61
Maksimalni vremenski period120
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima i ne postoji mogućnost izbora.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kreditaKorisnik kredita, sudužnici i jamci na dan isteka roka otplate kredita ne smiju biti stariji od navršene 75-e godine života. godina
Instrumenti osiguranja Za iznose 15.000 HRK -150.000 HRK; Izjava o zapljeni po pristanku dužnika; Zadužnica; Za iznose 150.001 HRK - 200.000 HRK ; Izjava o zapljeni po pristanku dužnika; Zadužnica; Jamac ili 5% depozita ili polica osiguranja života sa ugovorenom svotom 7% od iznosa kredita; Za iznose 200.001 HRK - 225.000 HRK; Izjava o zapljeni po pristanku dužnika; Zadužnica; J amac ili 7% depozita ili polica osiguranja života sa ugovorenom svotom 10% od iznosa kredita; Za iznos kredita od 100.000,00 kn i više Banka će od svih sudionika zatražiti davanje Izjave o suglasnosti za provedbu ovrhe na jedinoj nekretnini za stanovanje.
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu