HPB > Gotovinski > Nenamjenski gotovinski kredit u HRK-kombinacija fiksne i promjenjive kamatne stope

BankaHPB
ProizvodNenamjenski gotovinski kredit u HRK-kombinacija fiksne i promjenjive kamatne stope
Opis proizvoda / namjenaNenamjenski gotovinski kredit
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Status klijentaKlijent Banke jeosoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na računu u Banci i koja su osnova za izračun kreditne sposobnosti.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa6,90 % (NRS1 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
NapomenaVisina kamatne stope ovisi o poslovnom odnosu Korisnika kredita i Banke te o unaprijed određenim objektivnim parametrima s kojima će Banka Korisnika kredita upoznati prije sklapanja Ugovora o kreditu
EKS definirana od strane banke7,12 %
Napomena.
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita10.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita300.000,00 HRK
Povrat kredita
Minimalni vremenski period24
Maksimalni vremenski period120
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima na dan sukladno odabiru korisnika kredita
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,50 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita67 godina
Instrumenti osiguranjaIzjava o zapljeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika; Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika; Dodatno za kredite osigurane policom osiguranja otplate kredita; Polica osiguranja otplate kredita (CPI); Ukoliko se procijeni potrebnim, Banka može tražiti i dodatne instrumente osiguranja; Banka ima diskrecijsko pravo i odbiti traženi kredit, bez dodatnog obrazloženja.
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit/Online kreditni zahtjev; Izjava o zaduženjima i zaposlenju; Ispis prometa po računu zadnjih 3 mjeseci (službeni izvadak iz banke ili ispis/mail izvadak s prometom po računu na koje se uplaćuje mjesečno primanje)
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu