HPB > Umirovljenički > Gotovinski kredit za umirovljenike u kunama

BankaHPB
ProizvodGotovinski kredit za umirovljenike u kunama
Opis proizvoda / namjenaNenamjenski krediti za umirovljenike
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaKlijent Banke je osoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na račun u Banci i koja su osnova za izračun kreditne sposobnosti.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa6,50 % (NRS1 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke6,70 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita3.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita45.000,00 HRK
Povrat kredita
Minimalni vremenski period24
Maksimalni vremenski period84
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima na dan sukladno odabiru korisnika kredita.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,50 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita75 godina
Instrumenti osiguranjaIzjava o zapljeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika ; Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika; Ukoliko se procijeni potrebnim, Banka može tražiti i dodatne instrumente osiguranja; Banka ima diskrecijsko pravo odbiti traženi kredit, bez dodatnog obrazloženja
Osnovna potrebna dokumentacijaUkoliko se mirovina isplaćuje na račun otvoren u Banci nije potrebno dostaviti dokumentaciju osim u slučaju obiteljske mirovine kada je potrebno je dostaviti Rješenje o mirovini (original na uvid); Ukoliko se mirovina ne isplaćuje na račun u Banci; Obavijest o mirovini; Rješenje o mirovini - original na uvid
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu