ERSTE > Gotovinski > Gotovinski kredit u kunama - promjenjiva kamatna stopa - klijenti

BankaERSTE
ProizvodGotovinski kredit u kunama - promjenjiva kamatna stopa - klijenti
Opis proizvoda / namjenaGotovinski kredit u kunama.
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaStatus klijenta podrazumijeva otvoren kunski ili devizni tekući račun u Erste&Steiermärkische Bank d.d. preko kojeg se isplaćuju redovna primanja klijenta (plaća, mirovina, inozemna mirovina) ili naknade ostvarene na temelju određenog prava klijenta (npr. porodiljne naknade, naknade za mlijeko i slične redovne mjesečne naknade); Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,66 % (NRS2 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke7,14 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita15.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita290.000,00 HRK
Povrat kredita
Minimalni vremenski period61
Maksimalni vremenski period120
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplacuje u jednakim mjesečnim anuitetima
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita70 godina
Instrumenti osiguranjaKorisnik kredita je obvezan dostaviti Banci sljedeće instrumente osiguranja kredita; Izjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica potvrđene kod javnog bilježnika; Banka zadržava pravo po vlastitoj procjeni zatražiti dodatne instrumente osiguranja; Banka prihvaća instrumente osiguranja koji se nalaze u Republici Hrvatskoj
Osnovna potrebna dokumentacijaIspunjen obrazac Kreditni zahtjev i po potrebi ispunjen Obrazac za jamca/sudužnika; Preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice s upisanim prebivalištem na području Republike Hrvatske odnosno preslike putovnice - za strane državljane; Dokument/potvrda na kojem je vidljiv OIB i potpisana Izjava za obradu osobnih podataka;Tri zadnje platne liste ovjerene od strane poslodavca
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu