ERSTE > Gotovinski > Gotovinski kredit u eurima sa promjenjivom kamatnom stopom - bez statusa klijenta

BankaERSTE
ProizvodGotovinski kredit u eurima sa promjenjivom kamatnom stopom - bez statusa klijenta
Opis proizvoda / namjenaGotovinski kredit uz valutnu klauzulu u eurima
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Status klijentaStatus klijenta podrazumijeva otvoren kunski ili devizni tekući račun u Erste&Steiermärkische Bank d.d. preko kojeg se isplaćuju redovna primanja klijenta (plaća, mirovina, inozemna mirovina) ili naknade ostvarene na temelju određenog prava klijenta (npr. porodiljne naknade, naknade za mlijeko i slične redovne mjesečne naknade); Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa7,71 % (EURIBOR + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke7,73 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita2.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita40.000,00 EUR
Povrat kredita
Minimalni vremenski period36
Maksimalni vremenski period120
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva600,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita70 godina
Instrumenti osiguranjaIzjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica potvrđene kod javnog bilježnika ; Banka zadržava pravo po vlastitoj procjeni zatražiti dodatne instrumente osiguranja.
Osnovna potrebna dokumentacijaIspunjen obrazac Kreditni zahtjev i po potrebi ispunjen Obrazac za jamca/sudužnika; Preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice s upisanim prebivalištem na području Republike Hrvatske odnosno preslike putovnice - za strane državljane; Dokument/potvrda na kojem je vidljiv OIB i potpisana Izjava za obradu osobnih podataka; Tri zadnje platne liste ovjerene od strane poslodavca
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu