Banka Kovanica > Lombardni-depozit > Nenamjenski gotovinski krediti uz zalog oročenog depozita

BankaBanka Kovanica
ProizvodNenamjenski gotovinski krediti uz zalog oročenog depozita
Opis proizvoda / namjenaNenamjenski gotovinski kredit u kunama i uz oročeni depozit u kunama
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaKorisnici kredita su punoljetni državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj; Kreditni proizvod mogu koristiti vlasnici oročenih depozita u Banci ili njihovi opunomoćenici.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa2,75 %
Vrsta kamateFiksna ( mjeseci)
EKS definirana od strane banke3,88 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita1.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita100.000,00 EUR
Povrat kredita
Minimalni vremenski period12
Maksimalni vremenski period60
Načini otplate (rate, anuiteti)U mjesečnim anuitetima; Uz jednokratni povrat – obračun i naplata kamate mjesečno; Ako je kredit odobren u kunama, kredit i pripadajuće kamate, odnosno anuiteti otplaćuju se u kunama; Ako je kredit odobren u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR, kredit i pripadajuće kamate, odnosno anuiteti se obračunavaju u EUR - u, a otplaćuju se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan dospijeća, odnosno na dan plaćanja ako je dan plaćanja različiti od roka dospijeća.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,50 %
NapomenaNaknada se obračunava i naplaćuje jednokratno prilikom isplate kredita
Ućešće/ depozit/ polog
Učešće/ depozit/ garantni polog100,00 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Instrumenti osiguranjaOročeni depozit fizičke osobe; Založna izjava ovjerena kod javnog bilježnika
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu