Banka Kovanica > Hipotekarni krediti > Nenamjenski gotovinski krediti uz zalog nekretnine

BankaBanka Kovanica
ProizvodNenamjenski gotovinski krediti uz zalog nekretnine
Opis proizvoda / namjenaNenamjenski gotovinski kredit
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaDržavljani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH; Stalni radni odnos na neodređeno vrijeme; Starost korisnika kredita ne smije prelaziti 65 godina na dan isteka roka otplate kredita ukoliko se radi o zaposlenim osobama, umirovljenici ne smiju na dan dospijeća zadnjeg anuiteta biti stariji od 70 godina; Sudionici u kreditu moraju imati najmanje 12 mjeseci neprekinutog radnog staža prije podnošenja zahtjeva
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa4,90 % (EURIBOR + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke5,47 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita10.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita100.000,00 EUR
Povrat kredita
Minimalni vremenski period96
Maksimalni vremenski period180
Načini otplate (rate, anuiteti)U jednakim mjesečnim anuitetima u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan dospijeća anuiteta, anuitet dospijeva na naplatu zadnjeg dana u mjesecu, sve do konačne otplate kredita; Korisnik kredita vrši otplatu kredita putem administrativne zabrane na plaći ili mirovini
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kreditaZaposlenici ne smiju na dan dospijeća zadnjeg anuiteta biti stariji od 65 godina; Umirovljenici ne smiju na dan dan dospijeća zadnjeg anuiteta biti stariji od 70 godina godina
Instrumenti osiguranjaJavnobilježnički potvrđena izjava o zapljeni primanja za svakog sudionika u kreditu; Javnobilježnički potvrđena zadužnica za svakog sudionika o kreditu; Mjenica i mjenično očitovanje svih sudionika u kreditu; Založno pravo (hipoteka) na nekretninu u korist Banke u omjeru 1:2; Solemniziran ugovor; Solidarno dužništvo supružnika; Polica osiguranja nekretnine od požara i osnovnih rizika vinkulirana u korist Banke; Obavezna administrativna zabrana na osobna primanja
Osnovna potrebna dokumentacijaKopija osobne iskaznice; Kopija dokumenta koji sadrži OIB; Tri zadnja platna lista ovjerena od strane poslodavca; Sve priloženo zahtjevu za kredit, banka po potrebi može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu