Banka Kovanica > Gotovinski > Nenamjenski gotovinski kredit u EUR-ima

BankaBanka Kovanica
ProizvodNenamjenski gotovinski kredit u EUR-ima
Opis proizvoda / namjenaNenamjenski gotovinski kredit
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaObavezan status klijenta
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,90 % (EURIBOR + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke6,26 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita2.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita30.000,00 EUR
Povrat kredita
Minimalni vremenski period36
Maksimalni vremenski period144
Načini otplate (rate, anuiteti)U jednakim mjesečnim anuitetima u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a za EUR na dan dospijeća ,odnosno na dan plaćanja ukoliko je dan plaćanja različit od roka dospijeća; Anuitet dospijeva na naplatu zadnjeg dana u mjesecu, sve do konačne otplate kredita; Korisnik kredita vrši otplatu kredita putem administrativne zabrane na plaći ili mirovini; Kod isplate kredita potrebno je na računu za otplatu kredita osigurati 50% iznosa mjesečnog anuiteta.
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kreditaZaposlenici ne smiju na dan dospijeća zadnjeg anuiteta biti stariji od 65 godina; Umirovljenici ne smiju na dan dan dospijeća zadnjeg anuiteta biti stariji od 75 godina godina
Instrumenti osiguranjaJavnobilježnički potvrđena izjava o suglasnosti za sve sudionike u kreditu; Javnobilježnički potvrđena zadužnica za sve sudionike u kreditu; Mjenica i mjenično očitovanje svih sudionika u kreditu; Polica osiguranja života riziko, s jednokratnom uplatom premije ili depozit 10% od iznosa kredita ili jedan kreditno sposoban jamac platac ili dva zajednički kreditno sposobna jamca platca; Obavezna administrativna zabrana na osobna primanja; Solidarni dužnik potreban kod d.o.o i obrta da jednako ili manje od 10 zaposlenih; Supružnik ako postoji uključuje se u kredit kao solidarni dužnik bez izračuna kreditne sposobnosti.
Osnovna potrebna dokumentacijaOsobna iskaznica; Kopija dokumenta na kojem je vidljiv OIB; Tri zadnje platne liste ovjerene od strane poslodavca; Potvrda poslodavca ; Popunjen zahtjev za kredit; Tablica zaduženja klijenta
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu