Banka Kovanica > Gotovinski > Nenamjenski gotovinski kratkoročni kredit

BankaBanka Kovanica
ProizvodNenamjenski gotovinski kratkoročni kredit
Opis proizvoda / namjenaNenamjenski gotovinski kredit uz valutnu klauzulu u EUR-ima
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaObavezan status klijenta
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa4,10 % (EURIBOR + )
Vrsta kamateFiksna ( mjeseci)
EKS definirana od strane banke7,57 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita500,00 EUR
Maksimalni iznos kredita1.000,00 EUR
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period12
Načini otplate (rate, anuiteti)U jednakim mjesečnim anuitetima u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a za EUR na dan dospijeća ,odnosno na dan plaćanja ukoliko je dan plaćanja različit od roka dospijeća; Anuitet dospijeva na naplatu zadnjeg dana u mjesecu, sve do konačne otplate kredita; Korisnik kredita vrši otplatu kredita putem administrativne zabrane na plaći ili mirovini; Kod isplate kredita potrebno je na računu za otplatu kredita osigurati 50% iznosa mjesečnog anuiteta.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva2,00 %
Napomena2 % od iznosa kredita, jednokratno
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kreditaStarost korisnika kredita ne smije prelaziti 70 godina na dan isteka roka otplate kredita. godina
Instrumenti osiguranjaJavnobilježnički potvrđena izjava o suglasnosti za sve sudionike u kreditu; Javnobilježnički potvrđena zadužnica za sve sudionike u kreditu; Mjenica i mjenično očitovanje svih sudionika u kreditu.
Osnovna potrebna dokumentacijaKopija osobne iskaznice; Kopija dokumenta koji sadrži OIB; Tri zadnja platna lista ovjerena od strane poslodavca; Sve priloženo zahtjevu za kredit, banka po potrebi može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu