RBA > Za turističke djelatnosti > Turistički kredit- Model II

BankaRBA
ProizvodTuristički kredit- Model II
Opis proizvoda / namjenaKupnja, izgradnja, dovršenje, dogradnja, nadogradnja i rekonstrukcija smještajnih kapaciteta
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa4,00 %
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke4,53 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita110.001,00 HRK
Maksimalni iznos kredita1.500.000,00 HRK
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period36
Maksimalni vremenski period180
Poček12
Važenje karticeNe
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita65 godina
Instrumenti osiguranjaZaložno pravo (hipoteka) na stambenoj nekretnini u korist Banke; polica osiguranja nekretnine (stan/kuća) od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke; suglasnost o zapljeni plaće za sve sudionike u kreditu; zadužnica za sve sudionike u kreditu
Osnovna potrebna dokumentacijaDokumentacija za dokazivanje visine primanja; rješenje o obavljanju djelatnosti građana u domaćinstvu (odobrenje za pružanje usluga) županijskog ureda nadležnog za poslove turizma (Ured za turizam); rješenje o kategorizaciji objekta županijskog ureda nadležnog za poslove turizma (Ured za turizam); potvrda banke i/ili turističke agencije o prihodima od pružanja turističkih usluga u domaćinstvu u protekloj turističkoj sezoni (nije obvezno za osobe koje se tek počinju baviti pružanjem turističkih usluga); zahtjev za kredit; preslike osobnih iskaznica tražitelja kredita, sudužnika, jamaca i davatelja osiguranja ili založnih dužnika; zadnja isplatna lista (ovjerena od strane poslodavca); dokaz o vlasništvu nekretnine: original izvatka iz zemljišne knjige odnosno izvatka iz knjige položenih ugovora, ne stariji od 5 dana; procjena vrijednosti nekretnine; polica osiguranja nekretnine (stana/kuće) vinkulirana u korist Banke. Kod kupnje smještajnih kapaciteta: predugovor ili ugovor o kupnji temeljem kojeg se kredit može odobriti, s tim da je tražitelj kredita prije korištenja kredita obvezan Banci dostaviti ugovor o kupnji ovjeren kod javnog bilježnika. Kod izgradnje, dogradnje, dovršenja, nadogradnje, rekonstrukcije: građevinska dozvola s potvrdom pravomoćnosti ili Rješenje o uvjetima građenja sa potvrdom konačnosti ili Potvrda glavnog projekta; troškovnik radova; projekt
Datum zadnje promjene19.11.2019.
Zatražite ponudu