BankaPodravska banka
ProizvodMargin kredit
Opis proizvoda / namjenaMargin kredit je namjenski kredit za kupnju vrijednosnih papira kojima se trguje na Zagrebačkoj burzi
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,00 %
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke6,37 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita25.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita2.000.000,00 HRK
Napomenado 100% tržišne vrijednosti financijskih instrumenata uvrštenih na Liste ZSE Standard i INO Standard financijskih instrumenata prikladnih za odobravanje margin kredita temeljem zaloga financijskih instrumenata koji služe kao vlastito učešće za kredit
NapomenaKredi se može koristiti kao jednokratni (s jednokratnim korištenjem i jednokratnim vračanjem po dospijeću ili u ratama) ili kao okvirni (s višekratnim korištenjem i višekratnim vračanjem)
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period12
Važenje karticeNe
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,50 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva500,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Instrumenti osiguranjaJavnobilježnički ovjerena neopoziva izjava korisnika kredita kojom ovlašćuje Banku da izvrši prodaju vrijednosnih papira na skrbi i iznos dobijen prodajom, kao i novčana sredstva na računu novca upotrijebi za naplatu svih svojih potraživanja po kreditu; jedna javnobilježnički ovjerena zadužnica
Datum zadnje promjene19.11.2019.
Zatražite ponudu