OTP > Za turističke djelatnosti > Krediti za individualne iznajmljivače u turizmu s hipotekom

BankaOTP
ProizvodKrediti za individualne iznajmljivače u turizmu s hipotekom
Opis proizvoda / namjenaKupnja, izgradnja i dogradnja turističkih smještajnih kapaciteta
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Ostali kreditni uvjetiSvi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske koji se bave iznajmljivanjem turističkih kapaciteta. Status klijenta može se steći naknadno
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa3,29 % (NRS1 + )
Vrsta kamateFiksna ( mjeseci)
NapomenaKamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.
EKS definirana od strane banke3,83 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita15.001,00 EUR
Maksimalni iznos kredita0,00 EUR
NapomenaMaksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 80% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
Mogućnost isplate dijela iznosa u gotovini (maksimalno)50,00 %
NapomenaAdaptacija/uređenje/izgradnja/dogradnja/dovršenje turističkog smještajnog kapaciteta: 50% iznosa odobrenog kredita se isplaćuje na račun klijenta/korisnika kredita u skladu s troškovnikom, 50% se isplaćuje na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna. Kupnja turističkog smještajnog kapaciteta: iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period12
Maksimalni vremenski period180
Važenje karticeNe
Načini otplate (rate, anuiteti)U jednakim mjesečnim anuitetima trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita72 godina
Instrumenti osiguranjaModel s jamcima (do 15.000 eura): najmanje jedan jamac; zadužnica i izjava o zapljeni plaće (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce potvrđene kod javnog bilježnika. Model s jamcima (od 15.000 eura): najmanje jedan jamac; upis založnog prava na nekretninu u odnosu vrijednosti odobrenog kredita prema procijenjenoj vrijednosti nekretnine od 1:1,25 ; osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke; zadužnica i izjava o zapljeni plaće (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce potvrđene kod javnog bilježnika. Model bez jamaca (do 15.000 eura): polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 20.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita); zadužnica i izjava o zapljeni plaće (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika potvrđene kod javnog bilježnika. Model bez jamaca (od 15.000 eura): upis založnog prava na nekretninu u odnosu vrijednosti odobrenog kredita prema procijenjenoj vrijednosti nekretnine 1:1,25 ; osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke; polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 20.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita); zadužnica i izjava o zapljeni plaće (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika potvrđene kod javnog bilježnika
Osnovna potrebna dokumentacijaModel s jamcima; popunjeni Zahtjev za kredit; potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja; administrativna zabrana (valutna); građevinska dozvola, troškovnik (za izgradnju i dovršenje); troškovnik i računi/predračuni Prodavatelja/izvođača u iznosu 50% odobrenog kredita (za adaptaciju); predugovor ili kupoprodajni ugovor (za kupnju). Za iznose od 15.001 eura osim navedenog potrebno je: zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci; procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke (cjenik); polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke. Model bez jamaca: popunjeni Zahtjev za kredit; potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja; administrativna zabrana (valutna); građevinska dozvola, troškovnik (za izgradnju i dovršenje); troškovnik i računi/predračuni Prodavatelja/izvođača u iznosu 50% odobrenog kredita (za adaptaciju); predugovor ili kupoprodajni ugovor (za kupnju); zemljišno - knjižni izvadak za nekretninu, ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci; procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke (cjenik); polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke; polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 20.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita)
Datum zadnje promjene19.11.2019.
Zatražite ponudu