HPB > Za turističke djelatnosti > Namjenski kredit za pripremu turističke sezone-bez hipoteke-kune-klijenti

BankaHPB
ProizvodNamjenski kredit za pripremu turističke sezone-bez hipoteke-kune-klijenti
Opis proizvoda / namjenaKredit za pripremu turističke sezone
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaKorisnik kredita treba otvoriti žiroračun u banci za obavljanje platnog prometa iz svog poslovanja vezanog za iznajmljivanje smještajnih ili turističkih kapaciteta
Ostali kreditni uvjetiKorisnik kredita može biti građanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji se bavi iznajmljivanjem smještajnih ili turističkih kapaciteta najmanje 12 mjeseci
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa4,25 %
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke4,46 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita20.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita2.000.000,00 HRK
Mogućnost isplate dijela iznosa u gotovini (maksimalno)50,00 %
NapomenaBezgotovinskom isplatom na transakcijski račun Korisnika kredita sa kojeg će se izvršiti daljnja plaćanja sukladno namjeni: 1. kod kupnje - iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun naznačen u kupoprodajnom ugovoru koji je ovjeren kod javnog 4 bilježnika; 2. kod građenja, građenja i nadzora: Iznos do 220.000 HRK ili 30.000 EUR u protuvrijednosti kuna - isplata na račun Korisnika kredita do maksimalno 50% kredita, a ostatak iznosa na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna ili na račun korisnika kredita ukoliko računima korisnik može pravdati korištenje vlastitih sredstava za navedene namjene u prethodna 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o kreditu; Iznos od 220.001 HRK do 2.000.000 HRK ili 30.001 do 250.000 EUR u protuvrijednosti kuna - na račun Korisnika kredita do maksimalno 50% kredita uz uvjet da taj iznos ne prelazi vrijednost zemljišta odnosno nekretnine koja se daje u zalog, a ostatak iznosa na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna ili na račun korisnika kredita ukoliko računima korisnik može pravdati korištenje vlastitih sredstava za navedene namjene u prethodna 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o kreditu; Kod adaptacije i rekonstrukcije Isplata na račun Korisnika kredita može biti do 100% iznosa kredita poštujući pravila omjera iznosa kredita i vrijednosti nekretnine. 3. kod zatvaranja turističkih kredita u drugim bankama - odobreni iznos kredita uplaćuje se na dostavljen račun od banke kod koje se kredit zatvara, a temeljem pisma namjere ili potvrde o stanju duga. 4. kod namjene kupnja i rekonstrukcija, kupnja i adaptacija dio kredita namijenjen kupnji se isplaćuje na način opisan u točki 1., a dio kredita namijenjen rekonstrukciji/adaptaciji na način opisan u točki 2. 5. kod namjene refinanciranje i rekonstrukcija, refinanciranje i adaptacija dio kredita namijenjen refinanciranju se isplaćuje na način opisan u točki 3., a dio kredita namijenjen rekonstrukciji/adaptaciji na način opisan u točki 2. 6. Kupnja plovila ili druge opreme u svrhu obavljanja turističke djelatnosti – iznos odobrenog kredita u cijelosti se isplaćuje na temelju računa/predračuna
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period13
Maksimalni vremenski period120
Važenje karticeNe
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,75 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva2.500,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita75 godina
Instrumenti osiguranjaUkoliko tražitelj kredita uz prihod od turizma ostvaruje i prihod od redovnih primanja od 2.500 do 30.000 EUR ili od 20.000 do 220.000 KN Obvezni instrumenti osiguranja od svakog sudionika u kreditnom poslu:  Izjava o zapljeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika  Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika od 30.001 do 250.000 EUR ili od 220.001 do 2.000.000 KN Obvezni instrumenti osiguranja i dodatni instrumenti osiguranja  založno pravo (hipoteka) na nekretnini i to na prvom mjestu u prvenstvenom redu upisano u korist Banke osim u slučaju upisanog založnog prava u svrhu otkupa stanarskog prava sukladno tablici omjera vrijednosti kredita i vrijednosti nekretnine  polica osiguranja nekretnine Ukoliko tražitelj kredita ostvaruje prihod samo od turističke djelatnosti od 2.500 do 15.000 EUR Obvezni instrumenti osiguranja od svakog sudionika u 6 ili od 20.000 do 110.000 KN kreditnom poslu:  Izjava o zapljeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika  Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika od 15.001 do 250.000 EUR ili od 110.001 do 2.000.000 KN Obvezni instrumenti osiguranja i dodatni instrumenti osiguranja  založno pravo (hipoteka) na nekretnini i to na prvom mjestu u prvenstvenom redu upisano u korist Banke osim u slučaju upisanog založnog prava u svrhu otkupa stanarskog prava sukladno tablici omjera vrijednosti kredita i vrijednosti nekretnine  polica osiguranja nekretnine
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit (ovjeren, ukoliko je tražitelj kredita u radnom odnosu); preslika osobne iskaznice svih sudionika u kreditnom poslu; Rješenje o obavljanju djelatnosti vezane uz turizam izdano od nadležnog Županijskog ureda za turizam koje glasi na korisnika kredita; Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta (Rješenje o kategorizaciji objekta županijskog Ureda za turizam); originalni računi trgovaca ili troškovnik radova. Banka u postupku obrade zahtjeva za kredit uz prethodno navedenu dokumentaciju zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju
Datum zadnje promjene19.11.2019.
Zatražite ponudu