HPB > Studentski krediti > Kredit za školarinu

BankaHPB
ProizvodKredit za školarinu
Opis proizvoda / namjenaKredit za školarinu
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Ostali kreditni uvjetiPravo na kredit pod ovim uvjetima mogu ostvariti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj sa statusom upisnika/polaznika u školu, srednju školu ili gimnaziju, na preddiplomski, diplomski i/ili poslijediplomski studij - u zemlji ili inozemstvu; Korisnik kredita je osoba za koju se uplaćuje školarina tj. pokrivaju troškovi upisa; Korisnik kredita iznimno može biti zakonski zastupnik ili skrbnik maloljetne osobe koja ima status upisnika/polaznika u školu, srednju školu ili gimnaziju, na preddiplomski ili diplomskistudij u zemlji ili inozemstvu.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa4,65 % (NRS1 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke4,95 %
NapomenaEKS je izračunat na rok otplate od 36 mjeseci
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita700,00 EUR
Maksimalni iznos kredita20.000,00 EUR
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period13
Maksimalni vremenski period96
Poček6
Važenje karticeNe
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u mjesečnim anuitetima
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,75 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Instrumenti osiguranjaIzjava o zapljeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika; Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika; Ukoliko se procijeni potrebnim, Banka može tražiti i dodatne instrumente osiguranja. Banka ima diskrecijsko pravo i odbiti traženi kredit, bez dodatnog obrazloženja
Osnovna potrebna dokumentacijaSvaki polaznik škole, srednje škole, visoke škole ili student pojedinačno dostavlja; Potvrda škole ili učilišta o upisu Korisnika kredita u akademsku godinu; Ponuda na ime Korisnika kredita (iznimno na ime maloljetne osobe ako je Korisnik kredita zakonski zastupnik ili skrbnik) u svrhu plaćanja upisnine/školarine
Datum zadnje promjene19.11.2019.
Zatražite ponudu