ERSTE > Za turističke djelatnosti > Turistički kredit uz hipoteku

BankaERSTE
ProizvodTuristički kredit uz hipoteku
Opis proizvoda / namjenaKupnja, dogradnja ili izgradnja novih turističkih, sportskih i ugostiteljskih kapaciteta
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa4,15 % (NRS2 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke4,23 %
NapomenaEfektivna kamatna stopa, iznos anuiteta i ukupan iznos koji klijent treba platiti izračunati su uz navedene uvjete, iznos kredita 75.000,00 hrk, rok otplate 120 mjeseci, na dan 1.11.2019. Efektivna kamatna stopa može varirati ovisno o odabranoj kombinaciji instrumenata osiguranja.
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita110.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita3.750.000,00 HRK
NapomenaMaksimalni iznos određen kreditnom sposobnošću klijenta
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period36
Maksimalni vremenski period180
Važenje karticeNe
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Minimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
Napomenaniža kamatna stopa za 0,1 p.p. uz ugovaranje police osiguranja života
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita70 godina
Instrumenti osiguranjaZa kredite bez hipoteke Izjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica, potvrđene kod javnog bilježnika; Za kredite uz hipoteku upis založnog prava na nekretnini uz vinkulaciju police osiguranje nekretnine u korist Banke; maksimalni iznos kredita može biti do 60% procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog. Izjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica, potvrđene kod javnog bilježnika.
Osnovna potrebna dokumentacijaIspunjen obrazac Kreditni zahtjev; potvrda o primanjima ovjerena od strane poslodavca (za umirovljenike potvrda o visini mirovine, koju je ovjerio HZMO); original zadnje platne liste ili mirovine (odnosno ovjerena kopija) za sve sudionike u kreditu; preslike osobnih iskaznica sudionika u kreditu s upisanim prebivalištem na području RH; dokument na kojem je vidljiv OIB; potpisana Izjava suglasnosti o korištenju OIB-a; rješenje o obavljanju djelatnosti vezane uz turizam, odnosno Odobrenje o pružanju ugostiteljskih usluga izdano od nadležnog Županijskog ureda za turizam koje glasi na korisnika kredita te Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta. Ukoliko je turistička agencija jamac potrebno je priložiti kopiju Ugovora o zastupanju između turističke agencije i iznajmljivača. Ukoliko je kredit osiguran nekretninom potrebno je dostaviti: original Izvatka iz zemljišnih knjiga, ne stariji od 30 dana; procjenu vrijednosti nekretnine (osim u slučaju da se radi o novoj nekretnini); policu osiguranja založene nekretnine vinkuliranu u korist Banke. Za kupnju robe potreban je račun/predračun. Za kupnju turističkih, sportskih i ugostiteljskih kapaciteta potreban je kupoprodajni ugovor. Za kupnju plovila potreban je račun/predračun ili kupoprodajni ugovor. Za izgradnju/dogradnju turističkih, sportskih i ugostiteljskih kapaciteta: troškovnik, građevinska dozvola s pečatom pravomoćnosti, kopija projekta (original na uvid). Za izgradnju turističkih kapaciteta potreban je: troškovnik, građevinska dozvola s pečatom pravomoćnosti, kopija projekta (original na uvid). Za adaptaciju turističkih kapaciteta potreban je troškovnik. Ovisno o poreznom statusu turističkog djelatnika (osim za osobe koje tek počinju pružati turističke usluge i model kredita za koji nije potrebna procjena kreditne sposobnost) potvrda o visini dohotka za prošlu i tekuću godinu izdanu od Porezne uprave ili knjigu gostiju i evidenciju o prometu ukoliko turistički djelatnik samostalno radi, odnosno potvrdu turističke agencije o ostvarenom prihodu ukoliko radi preko agencije
Datum zadnje promjene19.11.2019.
Zatražite ponudu