ERSTE > Poljoprivredni krediti > Poljoprivredni krediti

BankaERSTE
ProizvodPoljoprivredni krediti
Opis proizvoda / namjenaNamjenski: - investicije u poljoprivredi; izgradnja/adaptacija gospodarskih objekata poljoprivredne namjene; kupnja poljoprivrednog zemljišta, opreme, mehanizacije, repromaterijala, dugogodišnjih nasada, kupnja i proširenje osnovnog stada, kupnja junica; financiranje tekućeg poslovanja; ostale investicije u proizvodnji mlijeka, sjetva, tov životinja i ostale poljoprivredne namjene; Nenamjenski: gotovinskom isplatom na blagajni Banke; prijenosom na tekući ili štedni račun Korisnika kredita otvoren u Banci, na druge račune u Banci ili izvan Banke; bez obzira na odobreni iznos kredita za iznose do 15.000 eura prilikom isplate kredita nije potrebno pravdati namjenu
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa4,19 % (NRS2 + )
Vrsta kamateFiksna (120 mjeseci)
EKS definirana od strane banke4,45 %
NapomenaEfektivna kamatna stopa, iznos anuiteta i ukupan iznos koji klijent treba platiti izračunati su uz navedene uvjete, iznos kredita 75.000,00 hrk, rok otplate 120 mjeseci, na dan 1.11.2019. Efektivna kamatna stopa može varirati ovisno o odabranoj kombinaciji instrumenata osiguranja.
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita3.750,00 HRK
Maksimalni iznos kredita290.000,00 HRK
NapomenaMaksimalni iznos određen kreditnom sposobnošću klijenta
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period6
Maksimalni vremenski period120
Važenje karticeNe
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva600,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita70 godina
Instrumenti osiguranjaKorisnik kredita je obvezan dostaviti Banci sljedeće instrumente osiguranja kredita: izjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica potvrđene kod javnog bilježnika. Banka zadržava pravo po vlastitoj procjeni zatražiti dodatne instrumente osiguranja. Banka prihvaća instrumente osiguranja koji se nalaze u Republici Hrvatskoj.
Osnovna potrebna dokumentacijaIspunjen obrazac Kreditni zahtjev; potvrda o primanjima ovjerena od strane poslodavca (za umirovljenike potvrda o visini mirovine, koju je ovjerio HZMO); original zadnje platne liste ili mirovine (odnosno ovjerena kopija) za sve sudionike u kreditu; preslike osobnih iskaznica sudionika u kreditu s upisanim prebivalištem na području RH; dokument na kojem je vidljiv OIB; potpisana Izjava suglasnosti o korištenju OIB-a; rješenje o obavljanju djelatnosti vezane uz turizam, odnosno Odobrenje o pružanju ugostiteljskih usluga izdano od nadležnog Županijskog ureda za turizam koje glasi na korisnika kredita te Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta. Ukoliko je turistička agencija jamac potrebno je priložiti kopiju Ugovora o zastupanju između turističke agencije i iznajmljivača. Ukoliko je kredit osiguran nekretninom potrebno je dostaviti: original Izvatka iz zemljišnih knjiga, ne stariji od 30 dana; procjenu vrijednosti nekretnine (osim u slučaju da se radi o novoj nekretnini); policu osiguranja založene nekretnine vinkuliranu u korist Banke. Za kupnju robe potreban je račun/predračun. Za kupnju turističkih, sportskih i ugostiteljskih kapaciteta potreban je kupoprodajni ugovor. Za kupnju plovila potreban je račun/predračun ili kupoprodajni ugovor. Za izgradnju/dogradnju turističkih, sportskih i ugostiteljskih kapaciteta: troškovnik, građevinska dozvola s pečatom pravomoćnosti, kopija projekta (original na uvid). Za izgradnju turističkih kapaciteta potreban je: troškovnik, građevinska dozvola s pečatom pravomoćnosti, kopija projekta (original na uvid). Za adaptaciju turističkih kapaciteta potreban je troškovnik. Ovisno o poreznom statusu turističkog djelatnika (osim za osobe koje tek počinju pružati turističke usluge i model kredita za koji nije potrebna procjena kreditne sposobnost) potvrda o visini dohotka za prošlu i tekuću godinu izdanu od Porezne uprave ili knjigu gostiju i evidenciju o prometu ukoliko turistički djelatnik samostalno radi, odnosno potvrdu turističke agencije o ostvarenom prihodu ukoliko radi preko agencije
Datum zadnje promjene19.11.2019.
Zatražite ponudu