Užitničke dionice

Vrijednosni papiri (securities) koje u nekim državama emitiraju trgovačka društva i koji daju pravo na višak kapitala (ako ga bude) u slučaju likvidacije (liquidation) trgovačkog društva; oni također za svoje držatelje mogu značiti ovlaštenje na postotak godišnje dobiti (profits). Užitničke dionice mogu biti emitirane pri reorganizaciji (reorganization) trgovačkog društva, ako je dio kapitala amortiziran, a prava trenutačnih dioničara smanjena. U tom slučaju ti su udjeli u određenoj mjeri nadoknada za gubitak koji su dioničari pretrpjeli.

Arbutina, Porezni leksikon

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž