LIBOR

LIBOR ili Londonska međubankovna ponudbena kamatna stopa (London Inter-Bank Offered Rate - LIBOR) stopa je po kojoj londonske banke pozajmljuju sredstva jedna drugoj. Ponekad služi kao osnova za utvrđenje kamatne (interest) stope u poreznim utočištima (safe harbour) ili za utvrđenje kamatne stope na inozemni zajam koji je podoban za vraćanje.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi

 1. Eurodolar
 2. Kamata

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž