Broker u osiguranju

Broker u osiguranju / reosiguranju (engl. insurance broker, reinsurance broker, njem. Versicherungsmakler, Rdckversicherungsmakler), posrednik između osiguranika i osiguravatelja (u osiguranju) i osiguravatelja i reosiguravatelja (u reosiguranju). Nisu ograničeni u svom radu na samo jednog osiguravatelja i reosiguravatelja. Biraju vrstu osiguranja i osiguravatelja ako im je to povjerio nalogodavac. Za razliku od agenta osiguranja koji uz posredovanje u poslovima osiguranja obavlja i druge poslove (bankovne, kupoprodaja nekretnina i sl.), brokori se profesionalno bave djelatniku osiguranja. Svojim klijentima — osiguranicima odgovorni su za moguće loše savjete. Radi zaštite profesije u inozemstvu su česta udruženja brokera osiguranja koja štite visoki standard ove profesije. Za obavljene poslove dobivaju proviziju koja je u pravilu viša nego provizija agenata. Iako rade u korist osiguranika, proviziju plaća osiguravatelj. Osnovna je gospodarska funkcija brokera osiguranja da sklapa ugovore o osiguranju. U pomorskom je osiguranju broker (marine insurance broker) redovito zastupnik osiguranika (ugovaratelja osiguranja), a ne osiguravatelja. SkIapa ugovore o osiguranju u ime i za račun osiguranika (principal). U odnosima s Lloydovim osiguravateljima broker mora imati status Lloydova brokera. Ugovor između brokera i osiguranika spada u pravni posao zastupanja (agency). Broker nije stranka iz ugovora o osiguranju. Unatoč tome, broker je u obvezi prema osiguravatelju za plaćanje premije osiguranja. Za svoj rad broker ima pravo na proviziju od osiguravatelja (brokerage). Osiguravatelj je izravno obvezan osiguraniku za naknadu štete. Sklapanjem ugovora broker u odnosu na osiguranika ne preuzima garanciju za solventnost osiguravatelja. Broker ima pravo retencije ostvarenih iznosa od osiguravatelja za neplaćenu premiju osiguranja i svoje troškove. Osiguravatelj katkada daje odobrenje brokeru za likvidaciju i isplatu manjih šteta.

 

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

Vezane grupe

 1. Osiguranje

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž