Bolesnička osiguranja

Bolesnička osiguranja (engl. sickness insurance, njem. Krankenversicherung), skupni naziv za osiguranja za slučaj nesposobnosti i pokriće troškova uzrokovanih bolešću. Mogu biti privatna ili socijalna osiguranja. Privatna osiguranja razvijenija su u zemljama sa slabo razvijenim socijalnim osiguranjem, dok su u zemljama razvijenog socijalnog osiguranja u pravilu svedena na dopunska pokrića iznad standarda socijalnog osiguranja. Podrazumijevaju osiguranje bolničkih dana, osiguranje bolničkih i medicinskih troškova, trajno zdravstveno osiguranje i slično. Mogu pružati pokriće za sve bolesti ili se ograničiti samo na neke bolesti. Prema izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju nazivaju se zdravstvenim osiguranjima.

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

Vezane grupe

 1. Osiguranje

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž