Podravska banka > Plovila kredit > Kredit za kupnju motornih vozila- plovila, traktori i poljoprivredna mehanizacija

BankaPodravska banka
ProizvodKredit za kupnju motornih vozila- plovila, traktori i poljoprivredna mehanizacija
Opis proizvoda / namjenaZa kupnju plovila te traktora i pripadajuće poljoprivredne mehanizacije
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaKlijent banke je osoba koja prima redovita primanja na tekući račun u Podravskoj banci
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,49 % (NRS3 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke5,96 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita20.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita190.000,00 HRK
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period13
Maksimalni vremenski period96
Načini otplate (rate, anuiteti)Otplata kredita u anuitetima
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,00 %
Minimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva200,00 HRK
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva1.500,00 HRK
Trošak provedbe osiguranjaNe
Trošak osiguranja kreditaNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita70 godina
Instrumenti osiguranjaOsnovni instrumenti osiguranja: Javnobilježnički potvrđena izjava o pljenidbi plaće, mirovine ili sredstava s računa štednje ili s žiro-računa korisnika kredita, sudužnika i jamaca te javnobilježnički potvrđena zadužnica od svakog sudionika u kreditnom poslu (za korisnika kredita, sudužnike i jamce). Za kredite iznad 15.000,00 EUR/115.000,00 HRK instrumenti osiguranja su određeni visinom primanja, urednošću poslovanja i brojem uzdržavanih članova. Ostali instrumenti mogu biti: Zasnivanje založnog prava na pokretnini i obveza sklapanja police kasko osiguranja; Jamac; Zalog na polici životnog osiguranja korisnika kredita s otkupnom vrijednosti u visini 15% od iznosa kredita, uz vinkulaciju police osiguranja u korist Banke. Banka zadržava pravo po vlastitoj procjeni zatražiti dodatne instrumente osiguranja.
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit; Preslike osobnih iskaznica svih sudionika u kreditu; Izjava o zaduženju svih sudionika u kreditnom poslu ; Ponudu ili predračun prodavatelja motornog vozila (auto kuće) 3 za već registrirana (rabljena) vozila u RH; Presliku knjižice vozila ili prometne dozvole izdane nakon 1.7.2013. godine; Uvjerenje o nepostojanju tereta na vozilu koje je predmet kupnje Po potrebi, Banka ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju.
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu