OTP > Auto kredit > Krediti za kupnju novih motornih vozila

BankaOTP
ProizvodKrediti za kupnju novih motornih vozila
Opis proizvoda / namjenaKredit za kupnju novih motornih vozila
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Status klijentaKorisnicima kredita nije uvjet da budu klijenti Banke
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,99 % (NRS3 + )
Vrsta kamateFiksna ( mjeseci)
NapomenaKamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.
EKS definirana od strane banke6,48 %
Iznos kredita
Maksimalni iznos kredita190.000,00 HRK
NapomenaMinimalno učešće 20 %
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period12
Maksimalni vremenski period84
Načini otplate (rate, anuiteti)U jednakim mjesečnim anuitetima 1, 5, 10, 20 ili 25, ovisno o odabiru. Krediti se mogu otplaćivati na dva načina: putem trajnog naloga i putem administrativne zabrane na plaću. Prvi anuitet dospijeva tek sljedeći mjesec po realizaciji kredita. Za period od isplate kredita do početka otplate kredita obračunava se interkalarna kamata koja ovisi o datumu isplate kredita te će biti navedena na otplatnom planu koji se klijentu uručuje u Banci prije potpisivanja ugovora o kreditu.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva1.000,00 HRK
Trošak provedbe osiguranjaNe
Trošak osiguranja kreditaNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita72 godina
Osnovna potrebna dokumentacijaMODEL S JAMCIMA:Originalni predračun ili ponuda prodavatelja koji glasi na ime korisnika kredita; Popunjeni Zahtjev za kredit; Potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja; Administrativna zabrana - kunska, valutna;MODEL BEZ JAMACA: Original predračuna ili ponude prodavatelja koji glasi na ime korisnika kredita; Popunjeni Zahtjev za kredit; Potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja; Administrativna zabrana - kunska, valutna.
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu