Karlovačka banka > Auto kredit > Krediti za kupnju motornog vozila - EUR

BankaKarlovačka banka
ProizvodKrediti za kupnju motornog vozila - EUR
Opis proizvoda / namjenaKredit za kupnju motornog vozila
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaPod klijentima Banke podrazumijevaju se Korisnici koji svoja redovna mjesečna primanja primaju na račun otvoren u Banci.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa4,95 % (NRS3 + )
Vrsta kamateFiksna ( mjeseci)
EKS definirana od strane banke5,31 %
NapomenaPri ugovaranju kredita korisniku kredita će biti uručena otplatna tablica s vidljivo izraženom efektivnom kamatnom stopom sukladno propisima Hrvatske narodne banke.
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita2.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita25.000,00 EUR
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period36
Maksimalni vremenski period96
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u valuti EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke do 10. u mjesecu, obustavom u dijelu redovnih mjesečnih primanja ili trajnim nalogom prema planu otplate kredita. Prijenos kredita u otplatu je prvog dana u mjesecu nakon isteka mjeseca u kojem je kredit iskorišten. Prvi anuitet dospijeva na naplatu zadnjeg dana u mjesecu u kojem je kredit stavljen u otplatu.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva900,00 HRK
Trošak provedbe osiguranjaNe
Trošak osiguranja kreditaNe
Kreditni uvjeti
Minimalna primanja korisnika kredita2.200,00 HRK
Maks. starost korisnika kredita75 godina
Instrumenti osiguranjaZa iznos kredita do 13.000,00 EUR Banka neće tražiti davanje Izjave o suglasnosti za provedbu ovrhe na jedinoj nekretnini za stanovanje, a za Ugovore o kreditu koji se solemiziraju takva izjava biti će ugrađena u Ugovor. Ostali instrumenti osiguranja su : Izjava o zapljeni po pristanku dužnika; Zadužnica; Za iznos iznad 13.000,00 EUR jedan od instrumenata osiguranje je i Pravo zaloga na motornom vozilu.
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu