Unatoč krizi, Hrvatske banke nisu zatvarale poslovnice

 

Iako je od početka globalne krize prošlo već punih tri godine, iznenađuje da i u sektoru bankarstva koje je u većinskom vlasništvu stranih banaka u Hrvatskoj vrijede posebna pravila. Naime većina bankarskih grupacija, prisutnih u Istočnoj Europi već je 2009. agresivno krenulo u smanjenje broja poslovnica.
 

Broj bankarskih poslovnica na 100.000 stanovnika u Hrvatskoj je u usporedbi sa Zapadnom Europom relativno nizak, ali regionalno gledajući on je ipak visok.

 

                   Tržište                                            Br. poslovnica na 100.000 stanovnika
Španjolska                95
Austrija                              55
Njemačka 50
Madžarska 28
Hrvatska 25
Irska 25
Slovenija 23
Srbija 22
Bosna i Hercegovina 15
Rumunjska  15
Ukrajina 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izvor: Raiffeisen, World bank, moj-bankar

 

Iako se po penetraciji broja poslovnica Hrvatska može smatrati regionalnim liderom zanimljive su racionalizacije broja poslovnica u regiji koje su provele strane banke.
Tako je tokom 2009. godini u Srbiji, OTP banka zatvorila skoro 50% poslovnica, NLB skoro 30% a Intesa 10% od ukupnog broja poslovnica. U BiH Unicredit banka zatvorila je oko 8% dok je Societe General u Crnoj Gori zatvorio 20% poslovnica.
Najveći broj zatvorenih poslovnica dogodio se u Ukrajini za čije tržište, iako na niskim granama razvijenosti, vlasnici stranih banaka ne vide tako skor povrat astronomskim stopama rasta aktive. Austrijski Raiffeisen je u Ukrajini zatvorio čak 181 poslovnicu dok je Intesa u istoj državi zatvorila 147 poslovnica.

U Hrvatskoj tako velikih pretumbacija na najvažnijem kanalu, retail tržištu nije bilo. Relativno, tek su manje banke napravile rekonsolidaciju portfelja poslovnica čime su prednjačile Banka Kovanica sa zatvorenih 5 poslovnica (oko 25% od ukupnog broja), Podravska Banka dvije te Splitska Banka sa zatvaranjem poslovnica i ispostava u manjim Dalmatinskim mjestima.

Objavljeno: 17.1.2011.
Pogleda: 4757
Tagovi: