Isplati li se produljenje otplate stambenih kredita?

 

Klijent koji je realizirao kredit prije 5 godina i trenutno još ima za otplatiti 96.000 CHF (oko 80.000 eur) kroz sljedećih 25 godina, a želi produljiti rok otplate za 5, 10 ili 15 godina, trenutno može smanjiti mjesečni anuitet za 354, 540 ili 658kn. Međutim, kada kasnije ne bi natrag smanjio rok otplate, produljenjem za 5, 10 ili 15 godina će platiti 17.000, 35.000 ili čak 53.600 eura više kamata banci.


Tko će plaćati kredit sa 70 godina od hrvatske mirovine

Isplati li se produljenje otplate stambenih kredita?

Donosimo vam cijeli tekst analize koju smo radili za Novi list
(http://www.novilist.hr/hr/Vijesti/Hrvatska/Sto-nam-donosi-Memorandum-o-produzenju-stambenih-kredita)


Uobičajena je praksa banaka odobravati stambene kredite na maksimalan rok od 30 godina. Međutim maksimalan rok otplate mora isteći do 70 godina starosti, odnosno morate biti, kako to banke nazivaju 'mladi klijent' - stari najviše 40 godina. U subvencioniranim stambenim kreditima, koji su trenutno hit na tržištu, mlade se osobe po prvi puta smatraju i oni stari do 45 godina, ali banke ponovno određuju maksimalnu dob pri isteku kredita.  

Vlada ovom mjerom pokušava kratkoročno pomoći građanima pri otplati anuiteta kredita u švicarskim francima, čiji je tečaj u zadnje dvije godine povećan više od 25%, a od 2006. kada su krediti u švicarcima bili hit- povećan i za preko 30%. Dodajmo tome da su od 2006. kamate na te stambene kredite rasle, nerijetko i preko 2%, da bi ih banke u zadnjih godinu dana spuštale u par navrata.

8 vodećih banaka potpisanim memorandumom sa Vladom, obvezuju se na produljenje maksimalne starosti pri isteku kredita na 75 godina, odnosno mogućnosti da netko otplaćuje kredit čak 40 godina. Pri tome neće naplaćivati naknadu za reprogram kredita (obično 1-3 %), a javni bilježnici su prisiljeni naplaćivati samo desetinu uobičajene cijene solemnizacije. Također, u sljedeće dvije godine klijent se može predomisliti, i pod istim povoljnim uvjetima reprograma, ponovo smanjiti rok otplate.

U praksi to znači da klijent koji je realizirao kredit prije 5 godina i trenutno još ima za otplatiti 96.000 CHF (oko 80.000 eur) kroz sljedećih 25 godina, a želi produljiti rok otplate za 5, 10 ili 15 godina, trenutno može smanjiti mjesečni anuitet za 354, 540 ili 658kn. Međutim, kada kasnije ne bi natrag smanjio rok otplate, produljenjem za 5, 10 ili 15 godina će platiti 17.000, 35.000 ili čak 53.600 eura (gotovo 400.000kn) više kamata banci.

Vladi ne treba aplaudirati za ovaj zakašnjeli potez, međutim ne treba ga pretjerano niti kritizirati. Gledajmo ovu mjeru isključivo kao jednu od ponuđenih opcija za kratkoročno slabo smanjenje opterećenja kućnih budžeta. Klijenti moraju preuzeti odgovornost za odluku o reprogramu, odnosno biti svjesni što za njih matematički znači produljenje roka otplate te predlažem da se o tome informiraju kod stručnih osoba, a ne „kod prijatelja“.

Ove reprograme predlažemo klijentima kojima će ovih parsto kuna puno značiti u kućnom budžetu, ali neka si zadaju cilj ponovnog smanjenja roka otplate čim je prije moguće.

U sljedećoj su tablici izračunate razlike u anuitetima uz povećanje roka otplate, a kao referentne valute uzeti su kuna i euro. Promjene (podizanje i spuštanje) kamata u prvih pet godina je zanemareno i zaokruženo kao da je klijent cijelo vrijeme plaćao kamatu 6%.

Stambeni kredit realiziran prije 5 godina u iznosu 86.000 eur
(okvirni izračun; dizanje i spuštanje kamata nije uračunato)
Reprogram kredita: kamata 5,75%, preostali iznos u protuvrijednost 80.000 eur,
preostali rok 25g., valuta CHF

 

Produljnje
roka (g.)

Novi

anuitet (kn)

Novi

anuitet protuvrijednost (eur)

Smanjenje anuiteta za (kn)

Kamata ukupno kroz preostali rok (eur)

Povećanje kamate za (eur)

Okvirni trenutni anuitet
3.810kn (515 eur)

+ 5

3456

467

354

88.068

+ 17.000

+ 10

3270

442

540

105.976

+ 35.000

+ 15

3152

426

658

124.628

+ 53.600

 

Autor: Vjeko Peretić, www.moj-bankar.hr/analize

Objavljeno: 20.6.2011.
Pogleda: 6282
Tagovi: krediti, makroekonomija, štednja