Karlovačka banka > Oročena štednja > Bonus štednja-EUR

BankaKarlovačka banka
ProizvodBonus štednja-EUR
Zatražite ponudu
Detalji o depozituBonus štednja se ugovara u EUR-ima, Kamatne stope su promjenjive, sukladno Odluci o kamatnim stopama, a utvrđuju se na godišnjoj razini i ovise o iznosu depozita i roku oročenja.
Datum zadnje promjene20.2.2020.
Kamata
Vrsta kamateFiksna
Period isplate kamatePo dospijeću
Kamata kod prijevremenog razročenjaDa
Opis kamate kod prijevremenog razročenjaUgovor o oročenju se može raskinuti prije isteka roka oročenja na pisani zahtjev uz naknadu sukladno Odluci o naknadama za obavljanje bankarskih usluga. Na razročeni depozit Banka priznaje i obračunava kamatu po kamatnoj stopi za najbliži niži rok oročenja sukladno Odluci o kamatnim stopama. Od tako postignutog roka oročenja do dana isplate obračunat će se i isplatiti kamatna stopa po viđenju.
Mogućnost stimulativne kamateNe
Visina kamate po rasponu i roku oročenja
EURVremenski rok (mjeseci)
MinMax1361224364860
4.9990,020,030,080,100,200,30
5.0009.9990,020,030,080,100,200,30
10.00024.9990,020,030,080,100,200,30
25.00049.9990,020,030,080,100,200,30
50.0000,020,030,080,100,200,30
Vrijeme uplata kod depozita sa višekratnim uplatamaNe
Minimalni iznos uplataNe
Uvjeti
Max. Rok36 mjeseci
Min. Rok1 mjesec
Minimalni iznosNije navedeno
Mogućnost prolongata po dospijećuDa
Opis prolongata po isteku oročenjaUgovor se automatski obnavlja na isti rok oročenja po uvjetima važećim na dan isteka zadnjeg roka oročenja, ukoliko se u roku od 15 dana od dana isteka oročenja ne podigne depozit ili pisanim putem na otkaže Ugovor. Depozit bonus štednje ne može se povećavati naknadnim uplatama u toku oročenja.
Mogućnost ugovaranja putem E-bankingaNe
Potreban status klijentaNe
Naknade
Zatražite ponudu