HPB > Plovila kredit > Kredit za kupnju motornih vozila

BankaHPB
ProizvodKredit za kupnju motornih vozila
Opis proizvoda / namjenaKupnja rabljenih plovila, brodskih ili vanbrodskih motora
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaStatus klijenta u Banci ima klijent kojemu se redovna primanja: isplaćuju putem tekućeg računa otvorenog u Banci i nakon što je na isti doznačeno najmanje 1 (jedno) mjesečno redovno primanje; isplaćuju preko štedne knjižice Banke pod uvjetom da ih klijent preusmjeri na tekući račun kod Banke
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplate 
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa9,49 %
Vrsta kamatePromjenjiva
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita1.500,00 EUR
Maksimalni iznos kredita13.750,00 EUR
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period7 godina
Načini otplate (rate, anuiteti)U jednakim mjesečnim anuitetima
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva2,25 %
Trošak provedbe osiguranjaNe
Trošak osiguranja kreditaNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita72 godina
Instrumenti osiguranjaObvezni instrumenti osiguranja uz svaki model: po 1 (jedna) bjanko vlastita akceptirana mjenica od svakog sudionika iz kreditnog posla uz mjenično očitovanje; „Izjava o zapljeni primanja“ od svakog sudionika iz kreditnog posla na kojoj je potpis svakog sudionika ovjeren kod javnog bilježnika; „Izjava o zapljeni računa“ od svakog sudionika iz kreditnog posla na kojoj je potpis svakog sudionika ovjeren kod javnog bilježnika. MODEL I (od 1.500 EUR do 7.000 EUR): bez jamaca; originalna knjižica vozila/plovila deponirana u Banci do konačne otplate kredita. MODEL II (od 7.001 EUR do 13.750 EUR): polica kasko osiguranja motornog vozila vinkulirana u korist Banke ili polica kasko osiguranja; plovila vinkulirana u korist Banke ako se radi o plovilu te brodskom ili vanbrodskom motoru; original knjižice vozila/plovila deponirana u Banci do konačne otplate kredita; polica životnog osiguranja ili depozit u visini 10% od iznosa odobrenog kredita ili udjel u fondu HPB Investa d.o.o. u visini 10% od iznosa odobrenog kredita. MODEL III(od 13.751 EUR): prijenos prava vlasništva na motorna vozila (fiducija) u korist Banke radi osiguranja, a ako se radi o plovilu tada založno pravo (hipoteka) u korist Banke radi osiguranja; polica kasko osiguranja motornog vozila vinkulirana u korist Banke ili polica kasko osiguranja plovila vinkulirana u korist Banke ako se radi o plovilu te brodskom ili vanbrodskom motoru; original knjižice vozila/plovila deponirana u Banci do konačne otplate kredita; polica životnog osiguranja ili depozit u visini 10% od iznosa odobrenog kredita ili udjel u fondu HPB Investa d.o.o. u visini 10% od iznosa odobrenog kredita
Osnovna potrebna dokumentacijaPrema namjeni kredita dostavlja se: predugovor ili kupoprodajni ugovor ovlaštenog prodavatelja (za kupnju novih vozila/plovila); potpisan predugovor ili kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika(za kupnju rabljenih vozila/plovila). Dokumentacija ovisno o statusu sudionika: zahtjev za kredit tražitelja kredita (Obrazac A) i solidarnog dužnika i jamca platac (obrazac B) ovjereni od poslodavaca; preslika važeće osobne iskaznica korisnika kredita i ostalih sudionika u kreditnom poslu; ostala dokumentacija sukladno općim uvjetima HPB-a u kreditnom poslovanju s grañanstvom
Datum zadnje promjene25.11.2012.
Zatražite ponudu