Splitska banka > Kupovina nekretnina > Program POS za obavezno učešće kupca (15% vrijednosti nekretnine) - klijent banke

BankaSplitska banka
ProizvodProgram POS za obavezno učešće kupca (15% vrijednosti nekretnine) - klijent banke
Opis proizvoda / namjenaU suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) kreditiramo izgradnju i dogradnju obiteljskih kuća te kupnju stanova koje obuhvaća "Program društveno poticajne stanogradnje" (POS) sa 15% učešća
Popis prodavatelja gdje se kredit može ostvaritiAgencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN)
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplate 
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa6,47 % (EURIBOR + )
Vrsta kamatePromjenjiva
Iznos kredita
NapomenaObavezno je 15% učešća
NapomenaNa račun APN-a, u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan isplate
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period10 godina
Načini otplate (rate, anuiteti)Po prodajnom tečaju Banke na dan uplate
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva1.000,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Minimalna primanja korisnika kredita2000,00 HRK
Maks. starost korisnika kredita70 godina
Instrumenti osiguranjaZaložno pravo ili prijenos prava vlasništva na nekretnini – potreban omjer vrijednosti nekretnine i iznosa kredita određuje se pojedinačno za svakog klijenta; polica osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti (osigurana svota ovisi o vrijednosti nekretnine). Mora se obnavljati godišnje do isteka roka otplate kredita i treba biti vinkulirana u korist Banke kao i ostale vrste traženih polica; Ovjerene Izjava o zapljeni primanja/računa (prema čl. 178. OZ-a) za sve sudionike; Riziko polica / polica životnog osiguranja u visini kredita vinkulirane u korist Banke ili; Jedan do dva kreditno sposobna jamca; Bračni drug obvezni sudužnik, neovisno o primanjima
Osnovna potrebna dokumentacijaDOKUMNTACIJA: Bančini obrasci za kredit – Zahtjev za kredit, Podaci o sudioniku, Podaci o poslodavcu; Ovjerena Potvrda o visini mirovine izdana od strane HZMO-a; Preslika službene isprave sa slikom za sve sudionike u kreditu (osobna iskaznica, putovnica...); Kupoprodajni ugovor ili predugovor ovjeren kod javnog bilježnika; Zemljišno-knjižni izvadak, ne stariji od 10 dana
Datum zadnje promjene23.3.2015.
Zatražite ponudu