PBZ > Unutarnje uređenje stana ili kuće > PBZ stambeni kredit - adaptacija - bez statusa klijenta

BankaPBZ
ProizvodPBZ stambeni kredit - adaptacija - bez statusa klijenta
Opis proizvoda / namjenaAdaptacija
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Status klijentaStatus klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na transakcijski račun u Banci; Detaljnije informacije vezano na utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,09 % (NRS1 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke5,21 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita10.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita70.000,00 EUR
NapomenaZa kredite za adaptaciju: od 10.000 EUR do 70.000 EUR kunske protuvrijednosti uz založno pravo na nekretnini
Mogućnost isplate dijela iznosa u gotovini (maksimalno)70,00 %
NapomenaKod namjena izgradnja ; dogradnja ; dovršenje ; nadogradnja ; rekonstrukcija ; adaptacija kredit je moguće koristiti bezgotovinski ili gotovinski s time da maksimalni iznos gotovinske isplate ne može biti viši od 70% iznosa kredita odobrenog za prethodno navedene namjene kredita.
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period36
Maksimalni vremenski period300
NapomenaOd 3 do 15 ili do 25 godina za kredite s namjenom adaptacija, ovisno o instrumentima osiguranja.
Poček12
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za EUR iz tečajne liste Hrvatske narodne banke, važeće na dan plaćanja kredita. Korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita75 godina
Instrumenti osiguranjaIzjava o zapljeni po pristanku dužnika, izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika ; Zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika ; Ostali instrumenti osiguranja ; Za sve stambene kredite (uz zasnivanje založnog prava na nekretnini) ; Založno pravo na nekretnini i polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog i polica osiguranja od nezgode korisnika kredita za pokriće 100% iznosa kredita ili Osiguranje korisnika kredita od nesposobnosti vraćanja kredita – credit protect insurance (CPI) ili Polica osiguranja života (postojeća) koja ima pokriveno osiguranje nezgode u visini 100% iznosa kredita ; Založno pravo može se zasnovati na nekretnini koja je predmet kreditiranja ili na nekoj drugoj nekretnini ; Za kredite s namjenom adaptacija (bez zasnivanja založnog prava na nekretnini) i plaćanje učešća za kupnju nekretnina ; Polica osiguranja od nezgode za pokriće 100% iznosa kredita i polica osiguranja života s otkupnom vrijednosti u visini 10% iznosa kredita ili jedan jamac ili osiguranje otplate kredita (CPI) ; Sve police osiguranja vinkuliraju se u korist Banke.
Datum zadnje promjene12.10.2016.
Zatražite ponudu