PBZ > Unutarnje uređenje stana ili kuće > PBZ stambeni kredit - adaptacija - bez statusa klijenta

BankaPBZ
ProizvodPBZ stambeni kredit - adaptacija - bez statusa klijenta
Opis proizvoda / namjenaAdaptacija
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Status klijentaStatus klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na transakcijski račun u Banci. Detaljnije informacije vezano na utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplate 
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa6,99 % (EURIBOR + 0,39)
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke7,26 %
NapomenaEKS je izračunat na maksimalni iznos kredita, naknadu i rok otplate. U EKS nisu uključeni troškovi vezano na police osiguranja.
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita10.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita70.000,00 EUR
NapomenaIznos kredita može biti maksimalno do 95% procijenjene vrijednosti nekretnine ovisno o odabranoj kombinaciji instrumenata osiguranja.
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period3 godina
Maksimalni vremenski period25 godina
NapomenaOd 3 do 15 ili do 25 godina za kredite s namjenom adaptacija, ovisno o instrumentima osiguranja.
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za EUR tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan plaćanja. Mogućnost otplate kredita u: jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama ili u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta. Korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva1.900,00 HRK
Napomena1,00% od iznosa kredita - za kredite s namjenom kupnja, kupnja s adaptacijom; 2,00% od iznosa kredita - za ostale namjene
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita75 godina
Instrumenti osiguranjaZAJEDNIČKI INSTRUMENTI OSIGURANJA: Izjava o suglasnosti (o zapljeni plaće, odnosno drugih stalnih novčanih primanja), izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika; Zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnikaOSTALI INSTRUMENTI OSIGURANJA:Za iznose kredite do 90% procijenjene vrijednosti nekretnine: Založno pravo na nekretnini; Polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog; Osiguranje od nezgode u visini 100% od iznosa kredita ili; Osiguranje otplate kredita (CPI) ili; Postojeća polica osiguranja života koja ima pokriveno osiguranje nezgode u visini 100% iznosa kreditaZa kredite do 95% procijenjene vrijednosti nekretnine: Založno pravo na nekretnini; Polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog; Osiguranje od nezgode u visini 100% iznosa kredita i polica osiguranja života s otkupnom vrijednošću u visini 5% od iznosa kredita ili namjenski depozit u visini 5% od iznosa kredita ili 5% udjela u fondu (PBZ Euronovčani fond ili PBZ Bond fond) ili jedan solidaran jamac ili; Osiguranje otplate kredita (CPI)Za kredite do 15.000 EUR (za adaptaciju): Polica osiguranja od nezgode za pokriće 100% iznosa kredita; Polica osiguranja života s otkupnom vrijednosti u visini 10% iznosa kredita ili jedan jamac
Datum zadnje promjene28.1.2015.
Zatražite ponudu