Banka Kovanica > Izgradnja nekretnine > Stambeni kredit - izgradnja nekretnine - (za klijente do 35 godina)

BankaBanka Kovanica
ProizvodStambeni kredit - izgradnja nekretnine - (za klijente do 35 godina)
Opis proizvoda / namjenaStambeni krediti Banke Kovanice odobravaju se za namjenu izgradnje nekretnine
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaStatus klijenta moguće je ostvariti prijenosom primanja u Banku Kovanica d.d. na jedan od Konto Konekt tekućeg računa.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Napomena Kredit se plasira u EUR-ima i vezan je uz valutnu klauzulu s isplatom kredita po srednjem tečaju HNB-a
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa6,40 %
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke6,70 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita10.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita250.000,00 EUR
Mogućnost isplate dijela iznosa u gotovini (maksimalno)70,00 %
NapomenaStambeni krediti isplaćuju se namjenski, jednokratno ili višekratno uz mogućnost isplate do 70% iznosa kredita na račun korisnika kredita; Naknada iznosi 1,50% za bezgotovinsku isplatu kredita, 2,00% za isplate u gotovini u omjeru 50:50, 2,50% za isplatu u gotovini u omjeru 70:30
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period360
Načini otplate (rate, anuiteti)U jednakim mjesečnim anuitetima u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a za EUR, anuitet dospijeva na naplatu zadnjeg dana u mjesecu, sve do konačne otplate kredita ; Korisnik kredita vrši otplatu kredita putem administrativne zabrane na plaći ili mirovini ; Kod isplate kredita potrebno je na računu za otplatu kredita osigurati 50% iznosa mjesečnog anuiteta ; Prijevremena otplata kredita (djelomična ili konačna) - kredit se može prijevremeno zatvoriti uz naknadu koja se obračunava na nedospjelu glavnicu.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,50 %
Napomena1,50 % od iznosa kredita, jednokratno, za bezgotovinsku isplatu kredita; 2,00 % od iznosa kredita, jednokratno, za isplate u gotovini u omjeru 50:50; 2,50 % od iznosa kredita, jednokratno, za isplatu u gotovini u omjeru 70:30.
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita65 godina
Instrumenti osiguranjaModel I ; Založno pravo (hipoteka) na nekretninu u korist Banke u omjeru 1:1,00 ; Kreditno sposoban jamac platac ili polica osiguranja života s otkupnom vrijednosti police u iznosu minimalno 20% od iznosa kredita, vinkulirana u korist Banke na rok otplate kredita ; Polica osiguranja nekretnine od požara i osnovnih rizika vinkulirana u korist Banke Kovanica d.d. ; Mjenica i mjenično očitovanje svih sudionika u kreditu ; Izjava o suglasnosti za sve sudionike u kreditu ; Zadužnica za sve sudionike u kreditu ; 10% depozita (iz kredita) ; Model II ; Založno pravo (hipoteka) na nekretninu u korist Banke Kovanica d.d. u omjeru 1:1,10 ; Polica životnog osiguranja ( nova ili postojeća) osigurane svote minimalno 30% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke Kovanica d.d. na rok otplate kredita ; Polica osiguranja nekretnine od požara i osnovnih rizika vinkulirana u korist Banke Kovanica d.d. ; Mjenica i mjenično očitovanje svih sudionika u kreditu ; Izjava o suglasnosti za sve sudionike u kreditu ; Zadužnica za sve sudionike u kreditu ; Model III ; Založno pravo (hipoteka) na nekretninu u korist Banke Kovanica d.d. u omjeru 1:1,25 ; Polica životnog osiguranja ( nova ili postojeća) osigurane svote minimalno 15% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke Kovanica d.d. na rok otplate kredita ; Polica osiguranja nekretnine od požara i osnovnih rizika vinkulirana u korist Banke Kovanica d.d. ; Mjenica i mjenično očitovanje svih sudionika u kreditu ; Izjava o suglasnosti za sve sudionike u kreditu ; Zadužnica za sve sudionike u kreditu
Datum zadnje promjene12.10.2016.
Zatražite ponudu