Banka Kovanica > Izgradnja nekretnine > Stambeni kredit - izgradnja nekretnine - (za mlade do 35 godina)

BankaBanka Kovanica
ProizvodStambeni kredit - izgradnja nekretnine - (za mlade do 35 godina)
Opis proizvoda / namjenaStambeni krediti Banke Kovanice odobravaju se za namjenu izgradnje nekretnine
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaZa statusne klijente Banke Kovanice starosne dobi do 35 godina
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplate 
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa6,50 %
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke6,76 %
NapomenaPrimjer efektivne kamatne stope je izračunat na iznos kredita 50000€ bez depozita, s rokom otplate od 360 mjeseci s isplatom gotovine u omjeru 70:30
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita10.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita250.000,00 EUR
Mogućnost isplate dijela iznosa u gotovini (maksimalno)70,00
NapomenaStambeni krediti isplaćuju se namjenski, jednokratno ili višekratno uz mogućnost isplate do 70% iznosa kredita na račun korisnika kredita. Naknada iznosi 1,50% za bezgotovinsku isplatu kredita, 2,00% za isplate u gotovini u omjeru 50:50, 2,50% za isplatu u gotovini u omjeru 70:30
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period30 godina
Načini otplate (rate, anuiteti)U jednakim mjesečnim anuitetima u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju EUR-a za devize Banke važećem na dan dospijeća anuiteta; korisnik kredita vrši otplatu kredita putem administrativne zabrane na plaći ili mirovini
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,50 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita70 godina
Instrumenti osiguranjaModel I: založno pravo (hipoteka) na nekretninu u korist Banke u omjeru 1:1; kreditno sposoban jamac ili polica osiguranja života s otkupnom vrijednosti police u iznosu minimalno 20% od iznosa kredita, vinkulirana u korist Banke na rok otplate kredita; polica osiguranja nekretnine od požara i osnovnih rizika vinkulirana u korist Banke; mjenica i mjenično očitovanje svih sudionika u kreditu; suglasnost o obustavi primanja svih sudionika u kreditu; suglasnost o zapljeni primanja svih sudionika u kreditu; zadužnica za sve sudionike u kreditu; 10% depozita (iz kredita). Model II: založno pravo (hipoteka) na nekretninu u korist Banke u omjeru 1:1,1; polica životnog osiguranja ( nova ili postojeća) osigurane svote minimalno 30% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke na rok otplate kredita; polica osiguranja nekretnine od požara i osnovnih rizika vinkulirana u korist Banke; mjenica i mjenično očitovanje svih sudionika u kreditu; suglasnost o obustavi primanja svih sudionika u kreditu; suglasnost o zapljeni primanja svih sudionika u kreditu; zadužnica za sve sudionike u kreditu. MODEL III: založno pravo (hipoteka) na nekretninu u korist Banke u omjeru 1:1,25; polica životnog osiguranja ( nova ili postojeća) osigurane svote minimalno 15% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke na rok otplate kredita; polica osiguranja nekretnine od požara i osnovnih rizika vinkulirana u korist Banke; mjenica i mjenično očitovanje svih sudionika u kreditu; suglasnost o obustavi primanja svih sudionika u kreditu; suglasnost o zapljeni primanja svih sudionika u kreditu; zadužnica za sve sudionike u kreditu
Osnovna potrebna dokumentacijaOSNOVNA DOKUMENTACIJA: obrasce kreditnog zahtjeva; potvrda poslodavca i/ili obrazac administrativne zabrane; preslika isprave za identifikaciju (osobna iskaznica, putovnica); izjava o korištenju osobnih podataka (JMBG/OIB); dokumentacija o visini dohotka (platne liste, odrezak za mirovinu...). DODATNA DOKUMENTACIJA: procjena vrijednosti nekretnine; zemljišno knjižni izvadak; polica osiguranja; lokacijska dozvola; uporabna dozvola; građevinska dozvola; troškovnik; kupoprodajni ugovor; ponuda, račun, predračun; rješenje o dozvoli priključaka. Banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju ukoliko se za istom ukaže potreba
Datum zadnje promjene27.11.2013.
Zatražite ponudu