Banka Kovanica > Izgradnja nekretnine > Stambeni kredit - kupovina nekretnine - (za klijente do 35 godina)

BankaBanka Kovanica
ProizvodStambeni kredit - kupovina nekretnine - (za klijente do 35 godina)
Opis proizvoda / namjenaStambeni krediti Banke Kovanice odobravaju se za namjenu izgradnje nekretnine
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaZa statusne klijente Banke Kovanice starosne dobi do 35 godina (i 35 navršenih)
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Napomena Kredit se plasira u EUR-ima i vezan je uz valutnu klauzulu s isplatom kredita po srednjem tečaju HNB-a
Trošak kredita
Plan otplate 
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa6,50 %
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke6,76 %
NapomenaPrimjer efektivne kamatne stope je izračunat na iznos kredita 50000€ bez depozita, s rokom otplate od 360 mjeseci s isplatom gotovine u omjeru 70:30
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita10.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita250.000,00 EUR
Mogućnost isplate dijela iznosa u gotovini (maksimalno)70,00
NapomenaStambeni krediti isplaćuju se namjenski, jednokratno ili višekratno uz mogućnost isplate do 70% iznosa kredita na račun korisnika kredita. Naknada iznosi 1,50% za bezgotovinsku isplatu kredita, 2,00% za isplate u gotovini u omjeru 50:50, 2,50% za isplatu u gotovini u omjeru 70:30
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period30 godina
Načini otplate (rate, anuiteti)U jednakim mjesečnim anuitetima u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a za EUR, anuitet dospijeva na naplatu zadnjeg dana u mjesecu, sve do konačne otplate kredita. Korisnik kredita vrši otplatu kredita putem administrativne zabrane na plaći ili mirovini. Kod isplate kredita potrebno je na računu za otplatu kredita osigurati 50% iznosa mjesečnog anuiteta. Prijevremena otplata kredita (djelomična ili konačna) - kredit se može prijevremeno zatvoriti uz naknadu koja se obračunava na nedospjelu glavnicu.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,50 %
Minimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,50 HRK
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva2,50 HRK
Napomena1,50 % od iznosa kredita, jednokratno, za bezgotovinsku isplatu kredita; 2,00 % od iznosa kredita, jednokratno, za isplate u gotovini u omjeru 50:50; 2,50 % od iznosa kredita, jednokratno, za isplatu u gotovini u omjeru 70:30.
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita70 godina
Instrumenti osiguranjaMODEL I: Založno pravo (hipoteka) na nekretninu u korist Banke u omjeru 1:1,00; Kreditno sposoban jamac platac ili polica osiguranja života s otkupnom vrijednosti police u iznosu minimalno 20% od iznosa kredita, vinkulirana u korist Banke na rok otplate kredita; Polica osiguranja nekretnine od požara i osnovnih rizika vinkulirana u korist Banke Kovanica d.d.; Mjenica i mjenično očitovanje svih sudionika u kreditu; Izjava o suglasnosti za sve sudionike u kreditu; Zadužnica za sve sudionike u kreditu; 10% depozita (iz kredita) MODEL II: Založno pravo (hipoteka) na nekretninu u korist Banke Kovanica d.d. u omjeru 1:1,10; Polica životnog osiguranja ( nova ili postojeća) osigurane svote minimalno 30% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke Kovanica d.d. na rok otplate kredita; Polica osiguranja nekretnine od požara i osnovnih rizika vinkulirana u korist Banke Kovanica d.d.; Mjenica i mjenično očitovanje svih sudionika u kreditu; Izjava o suglasnosti za sve sudionike u kreditu; Zadužnica za sve sudionike u kreditu MODEL III: Založno pravo (hipoteka) na nekretninu u korist Banke Kovanica d.d. u omjeru 1:1,25; Polica životnog osiguranja ( nova ili postojeća) osigurane svote minimalno 15% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke Kovanica d.d. na rok otplate kredita; Polica osiguranja nekretnine od požara i osnovnih rizika vinkulirana u korist Banke Kovanica d.d.; Mjenica i mjenično očitovanje svih sudionika u kreditu; Izjava o suglasnosti za sve sudionike u kreditu; Zadužnica za sve sudionike u kreditu
Osnovna potrebna dokumentacijaOSNOVNA DOKUMENTACIJA: obrazac kreditnog zahtjeva; Preslika pravovaljane službene isprave sa slikom za sve sudionike u kreditnom poslu (osobna iskaznica); Dokument na kojem je vidljiv MBG i OIB (osobni identifikacijski broj); Potpisana izjava za HROK DODATNA DOKUMENTACIJA: procjena vrijednosti nekretnine; zemljišno knjižni izvadak; polica osiguranja; lokacijska dozvola; uporabna dozvola; građevinska dozvola; troškovnik; kupoprodajni ugovor; ponuda, račun, predračun; rješenje o dozvoli priključaka. Banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju ukoliko se za istom ukaže potreba
Datum zadnje promjene28.5.2014.
Zatražite ponudu