Partner banka > Gotovinski > Nenamjenski kredit uz policu Triglav osiguranja

BankaPartner banka
ProizvodNenamjenski kredit uz policu Triglav osiguranja
Opis proizvoda / namjenaGotovinski kredit Partner banke uz jednostavnu i brzu realizaciju
Osiguravajuća društva čije police se prihvaćaju u zalogTriglav osiguranje
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplate 
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa9,30 %
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke11,26 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita700,00 EUR
Maksimalni iznos kredita10.000,00 EUR
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period5 godina
Načini otplate (rate, anuiteti)U jednakim mjesečnim anuitetima iskazanim u EUR, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,50 %
Učešće/ depozit/ polog
Učešće/ depozit/ garantni polog10,00 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita godina
Instrumenti osiguranjaZa kredite od 700 - 5.000 EUR: polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja zaključena kod Triglav osiguranja na rok otplate kredita i vinkulirana u korist Partner banke d.d.. Za kredite od 5.001 – 10.000 EUR: polica mješovitog osiguranja života u visini iznosa kredita zaključena kod Triglav osiguranja i vinkulirana u korist Partner banke d.d.: jedan kreditno sposoban jamac platac. Ostali instrumenti osiguranja: suglasnost o zapljeni i Zadužnica ( suglasnost o zapljeni računa)ovjerene kod javnog bilježnika za korisnika kredita i jamca platca; osiguranje otplate kredita kod Triglav osiguranja d.d., uplatom premije osiguranja po stopi od 1,50% od osnovice za izračun premije jednokratno; plaćanje kredita putem zapljene primanja
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit; izjava o korištenju MBG-a; izjava za HROK; dokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti
Datum zadnje promjene22.11.2012.
Zatražite ponudu