Adresa: Ruđera Boškovića 16 , 21.000 Split Telefon: 0800-21 00 21;
Email: info@splitskabanka.hr Fax:

Splitska banka jedna je od vodećih banka u Hrvatskoj. Banka je u zadnjih nekoliko godina promijenila dva vlasnika, Unicredit i sadašnja francuska grupacija Societe Generale, ali banka je i dalje ostala dominantna na području Dalmacije. U paleti tzv. retail proizvoda banke izdvajaju se stambeni krediti Stanko , Express gotovinski krediti, oročena devizna štednja Euro Plus i ostali. SG Splitska banka je banka univerzalnog tipa sa portfeljem usluga prilagođenim poduzećima i stanovništvu.

Vodeći broj banke 2330003
SWIFT-BIC: SOGE HR 22

Splitska banka pozicija na tržištu (kraj 2009):
Aktiva: >27 miljardi kuna
Tržišni udio banke : 7%
Broj poslovnica: >110
Broj bankomata: >100
Broj klijenata: oko 0,5 milijuna

Povezana poduzeća: SG leasing i SG Consumer finance