Adresa: Slavonska avenija 6, 10.000 Zagreb Telefon: 08001414;
Email: info@hypo.hr Fax:

Hypo Alpe Adria Banka - HAAB ili HGAA je jedna od vodećih banaka u Hrvatskoj sa tržišnim udijelom od oko 10%. Najpoznatiji proizvodi banke su Hyper štednja s premijom, Hypo limač i teen štednja, HYPOnet i ostali. Na početku poslovanja banka je bila okrenuta kreditiranju turističkih i infrastrukturnih projekata. 2009. banci je pripojena Slavonska Banka.
Hypo Group Alpe Adria je banka univerzalnog tipa sa snažnim ponudama za korporativne klijente te građane.

Vodeći broj banke 2500009
SWIFT-BIC: HAAB HR 22

Hypo banka pozicija na tržištu (kraj 2009):
Aktiva: >38 miljardi kuna
Tržišni udio banke : >10%
Broj poslovnica: >70
Broj bankomata: >170

Povezana poduzeća:
Hypo Alpe-Adria-Ulaganja
Hypo Alpe-Adria-Invest - upravljanje fondovima
Hypo Alpe-Adria-Nekretnine
Alpe-Adria-Centar d.o.o.