Addiko Bank > Auto kredit > Kredit za kupnju motornih vozila - Croatia osiguranje - Model III - AKCIJA

BankaAddiko Bank
ProizvodKredit za kupnju motornih vozila - Croatia osiguranje - Model III - AKCIJA
Opis proizvoda / namjenaKupovina motornog vozila (automobili, laka komercijalna vozila) uz Croatia osiguranje
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa6,85 %
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke8,44 %
NapomenaEKS / EGKS za kredite na rok otplate od 7 godina i kamatnoj stopi od 6,85% za novo vozilo iznosi 8,44%, te za rabljeno vozilo 8,48%
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita2.500,00 EUR
Maksimalni iznos kredita25.000,00 EUR
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveDa
NamjenaGlavnicu kredita je moguće uvećati za naknadu Banke, trošak upsinika i trošak osiguranja kredita, najviše do maksimalnog iznosa kredita, a u skladu s kreditnom sposobnošću
Povrat kredita
Minimalni vremenski period12
Maksimalni vremenski period84
NapomenaKod kupovine rabljenog vozila, starost vozila ne smije prelaziti 11 godina na dan dospijeća posljednjeg anuiteta kredita.
Načini otplate (rate, anuiteti)U jednakim mjesečnim anuitetima koji dospijevaju na naplatu svakog zadnjeg dana u mjesecu, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Banke za EUR važećem na dan dospijeća
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,50 %
Trošak provedbe osiguranjaDa
Iznos provedbe osiguranja355,00 HRK
NapomenaPaušalni trošak provedbe upisa fiducije u Službi upisa na FINA-i. Iznos se isplaćuje jednokratno iz kredita
Trošak osiguranja kreditaDa
Naknada za osiguranje kredita2,00 %
NapomenaZa nova vozila: 2,00% Za rabljena vozila: 2,10% - od iznosa kredita uvećanog za 20%, obračunava se i naplaćuje jednokratno prilikom korištenja (isplate) kredita. Trošak premije osiguranja moguće je uračunati u kredit. Obračunava se od iznosa kredita uvećanog za 20%,obračunava se i naplaćuje jednokratno prilikom korištenja (isplate) kredita
Kreditni uvjeti
Minimalna primanja korisnika kredita2.000,00 HRK
Minimalni radni stažSudionici u kreditu moraju biti zaposleni na neodređeno vrijeme ili umirovljenici
Maks. starost korisnika kredita72 godina
Instrumenti osiguranja• Zadužnica/e svih sudionika u kreditu (solemnizira se kod javnog bilježnika) • Izjava o suglasnosti zapljene primanja svih sudionika u kreditu (solemnizira se kod javnog bilježnika) • fiducijarni prijenos prava vlasništva na motornom vozilu u korist Banke • osiguranje kredita kod Croatia osiguranje d.d. • zaključak o provedenom upisu u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja kod FINA-e u roku 30 dana od isplate kredita
Osnovna potrebna dokumentacijaObrasci Banke (Zahtjev za kredit i Osnovni podaci); preslike osobnih iskaznica ili putovnica svih sudionika u kreditu; dokument na kojem je vidljiv MBG (ukoliko ga nema na osobnoj iskaznici ili putovnici); izjava za dopuštenje korištenja MBG i osobnih podataka i podataka o prebivalištu; izjava za izradu kreditnog izvješća na zahtjev Banke (HROK). Banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju
Datum zadnje promjene27.5.2014.
Zatražite ponudu